Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument, o którym mowa w tytule pojawił się w polskim systemie prawnym z dniem 01 stycznia 2009 roku. Nie była to wszakże inicjatywa krajowego ustawodawcy, a obowiązek wprowadzenia regulacji unijnych. Początkowo dość skromna regulacja tej materii rozrzucona była w ustawie Prawo budowlane oraz kilku rozporządzeniach wykonawczych. W 2014 roku uchwalona została odrębna ustawa o charakterystyce… Czytaj więcej

Autor
Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House
Grudzień 5, 2017
Brak Komentarzy

Zgoda na dowolne zagospodarowanie nieruchomości

Kontynuując cykl wpisów poświęconych niedozwolonym postanowieniom umownym zamieszczanym w umowach stosowanych przez deweloperów, w dzisiejszym wpisie przedstawię klauzule odnoszące się do dodatkowych zgód nabywców których wyrażenie wymuszane bywa w we ww. umowach. Przykład takiej klauzuli odnajdziemy w świeżym wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w dniu 02 marca 2016 roku w sprawie o sygn.… Czytaj więcej

Autor
Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House
Grudzień 5, 2017
Brak Komentarzy

Sprzedaż nieruchomości z samowolą budowlaną

Samowola budowlana to potoczne określenie obiektów budowlanych budowanych, bądź już wybudowanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Samowolą budowlaną będzie zatem zarówno budynek wzniesiony bez pozwolenia na budowę, jak również budowla która nie spełnia warunków przewidzianych w wydanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (np. odbiega od projektu w sposób nie pozwalający na uznanie, że mamy… Czytaj więcej

Autor
Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House
Grudzień 5, 2017
Brak Komentarzy

Ochrona interesów stron umowy najmu lokalu mieszkalnego a jej rozwiązanie

  Ze względu na wartość przedmiotu oddawanego na mocy umowy przez wynajmującego, a także ważki interes najemcy zabezpieczany umową najmu, konflikty na jej tle bywają częste i przeważnie uciążliwe. Sytuację częstokroć komplikuje fakt, że wynajmujący spłaca kredyt na oddane w najem mieszkanie, stąd szczególnie zależy mu na braku zatorów w płatności czynszu. Ustawowe reguły najmu… Czytaj więcej

Autor
Piotr Zwoliński Dyrektor Zarządzający Pepper House
Grudzień 5, 2017
Brak Komentarzy

Polecane serwisy